فيبرم

Shiva. Fatemi asked 1 ماه ago

عرض سلام و ادب خانم دكتر
اخيرا متوجه شدم ي فيبرم در رحم دارم كه ظاهرا بزرگه خيلي مايل به عمل جراحي متداول نيستم ايا ميشه با ليزر يا روش ديگه اون را از بين برد؟

1 Answers
شرکت مهندسی کلینیک 24 عضو سایت answered 3 هفته ago

سلام با لیزر نه ولی باید سایز و محل فیبروم را دید کجاست و تصمیم گیری کرد