فيبرم

Shiva. Fatemi 7 ماه قبل

عرض سلام و ادب خانم دكتر
اخيرا متوجه شدم ي فيبرم در رحم دارم كه ظاهرا بزرگه خيلي مايل به عمل جراحي متداول نيستم ايا ميشه با ليزر يا روش ديگه اون را از بين برد؟

1 پاسخ
کلینیک24 عضو سایت 7 ماه قبل

سلام با لیزر نه ولی باید سایز و محل فیبروم را دید کجاست و تصمیم گیری کرد