سلام یک ماه قبل سقط درمانی داشتم چند روزه که خونریزی ندارم ولی کمی بدنم بخصوص شکمم ورم داره ، اسید فولیک پنج هم میخورم دلیلش چیه؟

پرسش و پاسخسلام یک ماه قبل سقط درمانی داشتم چند روزه که خونریزی ندارم ولی کمی بدنم بخصوص شکمم ورم داره ، اسید فولیک پنج هم میخورم دلیلش چیه؟
1 Answers
شرکت مهندسی کلینیک 24 عضو سایت answered 4 روز ago

سلام بهتر است سونو و تیتر بتا بدهید روز گذشته با همراهتان تماس گرفتم جواب ندادید