از زایمان طبیعی چه میدانید؟؟

از زایمان طبیعی چه میدانید؟؟

در زایمان طبیعی چ اتفاقی می افتد؟

در ماه گذشته بارداری، دهانه رحم، مثل یک قطعه میوه، نرم و نرم می شود.

انقباض رحم قابل توجه است و کودک به لگن می رسد. انقباضات قوی تر می شود،

دهانه رحم گسترش می یابد و باز می شود و

کودک کوچکتر حرکت می کند و در نهایت حرکت کانال تولد را کاهش می دهد.

با هر انقباض، درد سیگنال را به مغز می فرستد

و اکسیتوسین آزاد می شود. با انتشار اکسیتوسین، انقباضات در شدت افزایش می یابد.

همانطور که درد انقباضات افزایش می یابد اکسی توسین بیشتر آزاد می شود و انقباضات سخت تر می شود.

درد و رنج کار بیشترین نگرانی زنان است. مهم است که درک کنیم که درد انقباضات در کار ارزشمند است.

این روش مهمی است که در واقع طبیعت به زنان کمک می کند راه های خود را برای تسهیل تولد پیدا کند.

به لحاظ بسیار واقعی، درد هر انقباض، یک راهنمای برای زن کارگر است. موقعیت ها و فعالیت هایی که او

در پاسخ به آنچه که احساس می کند در واقع به پیشرفت کار کمک می کند با افزایش قدرت و کارایی انقباضات

و تشویق نوزاد به حل شدن و حرکت دادن کانال تولد. وقتی درد به طور کامل برطرف می شود، سیستم بازخورد

مختل می شود و کار به احتمال زیاد به کاهش سرعت و کم کار می شود. با پیشرفت کار و افزایش درد،

اندورفین ها (بسیار قوی تر از مورفین) در مقادیر بیشتری آزاد می شوند.

نتیجه این است که کاهش در درک درد،

کاملا طبیعی است. سطح رو به رشد اندورفین ها نیز به تغییر در یک تفکر،

ذهن عقلانی به یک غریزی تبدیل می شود. اندورفین ها یک دولت رویایی را ایجاد می کنند که

در واقع به زنان کمک می کند تا وظایف تحریم را مدیریت کنند.

تجارب داخلی بیشتر از محیط خارجی تبدیل می شوند. به عنوان پیشرفت کار و افزایش درد و رنج کار،

زنان “به خودشان” می روند، کمتر آگاه می شوند و در عین حال،

بیشتر بر کار کار تمرکز می کنند و می توانند به یک خرد درونی تبدیل شوند.


افزایش شانس زایمان طبیعی در بیمارستان:

اگر می خواهید یک تولد طبیعی داشته باشید، ممکن است بخواهید تا زمانی که ممکن است از بیمارستان به خانه بمانید،

به خصوص اگر این اولین فرزند شما باشد. به همین دلیل است که بهترین راهکار برای دستیابی به “طبیعی” کار اغلب

در خانه راحت تر است تا در بیمارستان.

اکثر خانمهای کم خطر مبتلا به ابتلا به سرطان در خانه هستند.

در دوران زایمان زودرس، که می تواند به طور متوسط ​​۸ ساعت و یا بیشتر برای مادر نخستین زمان را طول بکشد،

دهانه رحم نرم تر، نازک تر و در نهایت گسترش می یابد. پزشکان می گویند زنان وقتی که در کار فعال بودند،

باید به بیمارستان منتقل شوند،که در چهار سانتی متر شروع شده بود. اما مطالعات نشان می دهد که این

منجر به بخش زیادی از سزارین های غیر ضروری می شود.

تعاریف اصلاح شده به این واقعیت پی برده اند که کار زود هنگام اغلب طول می کشد بسیار طولانی تر از بسیاری از ارائه

دهندگان قبلا مایل به منتظر است. در واقع، کالج آمریکایی متخصص زنان و متخصص زنان و زایمان اکنون می گوید که

برای اولین بار مادران، کار فعال هنگامی شروع می شود که دهانه رحم به حدود ۶ سانتیمتر گسترش یابد.

هنگامی که زنان در دوران زایمان به بیمارستان می روند، ممکن است ساعت های زیادی را در رختخواب با پزشکان،

ماماها و پرستارانی که پیشرفتشان را می گذرانند صرف کنند. آنها می توانند ساعت های طولانی قلب جنین و نظارت بر انقباض،

تعداد زیادی از وقفه های کارکنان و دسترسی محدود به وان و یا توانایی حرکت در انتظار را انتظار داشته باشند.

بسیاری از زنان به زودی پذیرفته می شوند، زیرا این چیزی است که پزشکان آنها را توصیه می کنند،

اما بسیاری از آنها به سادگی به اندازه کافی در استراتژی های خانه نیستند، مانند موارد زیر.


زایمان طبیعی چیست؟

در زایمان طبیعی یا واژینال مداخله‌ای صورت نمی‌گیرد یا میزان آن حداقل است.

انتخاب‌های مرتبط با زایمان طبیعی موارد متعددی از انتخاب پزشک تا نوع مسکن مصرفی را دربر می‌گیرد.


زایمان طبیعی احتمالاً در شرایط زیر مناسب نخواهد بود:

_چند قلوباردار بودن

_عدم تحمل درد شدید

_زودرس بودن یا کمتر از ۳۷ هفته باردار بودن در زمان زایمان

_اضافه وزن داشتن یا افزایش وزن شدید در زمان بارداری

_تحمل دیگر عوارض بارداری مانند دیابت بارداری یا مسمومیت بارداری

_عفونت با استرپتوکوک گروهB


تماس با ما

زنان و زایمان

زنان و زایمان

نوع زایمان پیشنهادی و علل آن:

زايمان يک واقعه پراسترس مي باشدکه زنان باردار جهت سازگاري با آن نيازمند کمک افراد ديگر مي باشند.

در بين ارايه دهندگان خدمات بهداشتي، عاملين زايمان (متخصصين زنان و زايمان و ماماها) نقش ويژه اي در

اين زمينه بر عهده دارند و به نظر مي رسد که ترجيح ها اين گروه در رابطه با نوع زايمان خود بر امر مشاوره در

دوران بارداري جهت انتخاب نوع زايمان زنان باردار تاثيرگذار باشد. هدف از اين مطالعه تعيين نوع زايمان ترجيحي

عاملين زايمان براي خود و نوع زايمان پيشنهادي آنان به زنان باردار و همچنين ارتباط بين نوع زايمان ترجيحي

خود با نوع زايمان پيشنهادي آنان به زنان باردار مي باشد.


مواد و روشها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي – همبستگي مي باشد که در سال ۱۳۸۸ انجام شد.

پس از تعيين روايي و پايايي ابزار، پرسشنامه اي که حاوي برخي مشخصات فردي – اجتماعي، تاريخچه

بارداري و زايمان و سوالاتي در مورد اهداف پژوهش بود، دراختيار نمونه هاي مورد پژوهش قرار گرفت.

در اين پژوهش، ۱۵۳ نفر ماما و ۹۰ نفر متخصص زنان و زايمان بنا به تمايل شخصي خود اقدام به تکميل پرسشنامه نمودند.

داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، آزمون مجذور کاي و آزمون t براي گروه هاي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها: سزارين، زايمان ترجيحي ۶۲٫۲ درصد متخصصين زنان و زايمان و ۵۷٫۶ درصد ماماها با حاملگي اول براي

خود و زايمان پيشنهادي ۳۳٫۷ درصد متخصصين زنان و زايمان و ۱۷٫۶ درصد ماماها به زنان باردار بدون انديکاسيون سزارين بود.

همچنين ارتباط آماري معني داري بين نوع زايمان ترجيحي عاملين زايمان براي خود و نوع زايمان پيشنهادي آنان به زنان باردار مشاهده گرديد.

بحث و نتيجه گيري: نوع زايمان پيشنهادي به زنان باردار توسط عاملين زايمان تحت تاثير نوع زايمان ترجيحي براي خودشان مي باشد.

داشتن ترجيح مثبت عاملين زايمان نسبت به سير زايمان طبيعي، مي تواند برعملکرد آنان در امر مشاوره به

مادران باردار در رابطه با نوع زايمان و ميزان تلاش براي انجام زايمان طبيعي تاثيرگذار باشد.

 


مراقبت های قبل بارداری:

بارداری نیازمند داشتن بدنی سالم و آماده است.

مراقبت های قبل بارداری به مادر کمک خواهد کرد تا قبل از باردار شدن، از سلامت و آمادگی بدن خود آگاه شود.

پزشک با انجام معاینات و آزمایشات لازم، وضعیت سلامت شما را بررسی می‌کند و

مکمل های مورد نیاز شما را نیز تجویز خواهد کرد.

همچنینداشتن رژیم عذایی متناسب مضطرب نبودن، ورزش قبل از باردار شدن و ترک محصولات دخانی قبل

بارداری می‌تواند ضمن حفظ سلامت مادر وجنین در طول بارداری،قدرت باروری مادران را نیز افزایش دهد.


آمادگی برای بارداری:

یک بارداری سالم نیازمند آمادگی‌های کافی پیش از اقدام به بارداری است. شما می‌توانید با مراقبت و آمادگی

برای بارداری وضعیت سلامت خود را مشخص کنید و با افزایش سطح اطلاعات خود در رابطه بازمان مناسب برای

اقدام به بارداری و شناخت نشانه های تخم گذاری احتمال باردار شدن خود را افزایش دهید.


مراقبت های دوران بارداری:

مراقبت های بارداری,سلامت مادر و جنین را در طول بارداری و پس از ان تضمین خواهد کرد.

انجام آزمایش های دوران بارداری برای اطمینان از داشتن یک بارداری بی‌خطر و طبیعی ضروری است.

با مراجعه به پزشک متخصص و انجام معاینات لازم، سلامت بارداری شما تأمین خواهد شد ولی لازم است در

رابطه با خودمراقبتی نیز اطلاعات کافی داشته باشید.

در کنار این موارد، وزن گیری مادر یکی از موارد شایان توجه و به معنای رشد صحیح کودک و سلامت زنان

در دوران بارداری است که در مورد هر خانمی متناسب با ویژگی‌های جسمی و

سبک زندگی او پیش از بارداری متفاوت خواهد بود.


دکتر فرشته دانشمند یکی از بهترین جراحان و متخصصان زنان و زایمان و نازایی میتواند به شما در حل مشکلاتتان کمک کند.

تماس با ما

متخصص زنان و زایمان خوب اصفهان

متخصص زنان و زایمان خوب اصفهان

انتخاب متخصص زنان و زایمان و نازایی خوب اصفهان، انتخاب دکتر زنان و زایمان و نازایی خوب و یافتن بهترین متخصص زنان و زایمان و نازایی (جراح زنان) در اصفهان یا شهرهای دیگر اغلب فرایندی گیج کننده و طاقت فرساست؛ در حالی که نباید اینطور باشد.

آشنایی با بهترین متخصص زنان و زایمان 

به جای غرق شدن در حجم زیاد وب‌سایتها و برنامه‌های متنوع در مورد متخصصین و فوق تخصص‌های زنان و زایمان و نازایی خوب، بهتر است از همان روش سنتی «اعتماد  به گفتار و شنیده‌های دیگران» استفاده کرد.

دوستان و آشنایان می‌توانند به شما کمک کنند که بازه جستجوی خود را کمتر کنید؛ از طرف دیگر باید این اطلاعات و شنیده‌ها را نظارت و مدیریت کنید. این بدان معنی است که سوابق و موسساتی که با این پزشکان کار می‌کنند بررسی کنید؛ اینکه موسسات، بیمارستانها و کلینیک‌هایی که با این متخصصان همکاری می‌کنند، چقدر معتبر هستند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

موسسات (بیمارستانها و کلینیک‌های) معتبر و قابل اعتماد، پزشکان و متخصصان خود را سخت‌تر و با آزمونهای متنوع‌تری انتخاب می‌کنند.

ارتباط و مکالمه موثر با متخصص زنان و زایمان

بنابراین اینکه پزشک معالج و متخصص زنان و زایمان و نازایی، چقدر به حرفهای شما توجه کند و آنها را مورد نظر داشته باشد، یکی از معیارهای تشخیص متخصص زنان و زایمان و نازایی خوب است. اگر پزشکی با استایل ارتباطی شما هماهنگ نیست، دنبال پزشک دیگری بگردید.ارتباط موثر با پزشک، معیار بسیار مهمی است؛ در واقع یکی از جنبه‌های ارتباط میان پزشک متخصص و بیمار، ارتباطات است. شما باید بتوانید با پزشک متخصص خود به راحتی ارتباط برقرار کنید و ناراحتی و مشکلات خود را بیان نمایید؛

اعتبار، مدارک و گواهی‌نامه‌های متخصص زنان و زایمان

یکی دیگر از معیارهای مهم انتخاب فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی خوب (یا جراح زنان خوب)، بررسی اعتبار، مدارک و گواهی‌نامه‌های پزشک معالج است. بورد تخصصی پزشک خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید دکتر زنان و زایمان و نازایی شما مورد اعتماد و دارای اعتبار بالایی است. اگر دارای بورد تخصصی نیستند باید علت آن را بپرسید؛ برای تحقیق در مورد اعتبار و مدارک و گواهی‌نامه‌های پزشک متخصص می‌توانید در اینترنت جستجو کنید و یا از بیمارستانهای محل فعالیت آنها سوال کنید.

سوال از پزشک عمومی یا پزشک خانوادگی درباره متخصص زنان و زایمان

پزشکان عمومی و پزشکان خانوادگی شما که ویژگی‌های شخصیتی، مشکلات و تاریخچه بیماری شما را می‌دانند می‌توانند کمک موثری در یافتن بهترین متخصص زنان و زایمان و نازایی، بهترین فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی یا دست‌کم متخصص یا فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی خوب برای شما باشند. بنابراین یک پزشک عمومی مورد اعتماد، علاوه بر اینکه می‌تواند سلامت عمومی شما را رصد کند، می‌تواند در یافتن بهترین فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی نیز شما را یاری کند.

کار در بیمارستان‌های بزرگ

یکی دیگر از راه‌های یافتن بهترین فوق تخصص (متخصص) زنان و زایمان و نازایی، بیمارستانها و سازمانهایی است که در آنجا فعالیت می‌کنند. هر چه بیمارستانها معتبرتر و بزرگ‌تر باشند بدین معنی است که بیماران بیشتری جهت درمان به آنها مراجعه می‌کنند، بیماران بیشتر، تجربخ کاری بیشتر برای فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی خوب را به همراه خواهد داشت.

آیا بهترین مراقبت پزشکی را دریافت می‌کنید؟

اگر با پزشک یا متخصص زنان و زایمان و نازایی خود احساس راحتی نمی‌کنید و تعامل و برقراری ارتباط با پزشک‌تان راحت نیست، به پزشک دیگری مراجعه کنید و دنبال متخصص زنان و زایمان و نازایی بهتری بگردید.

دکتر زنان و زایمان و نازایی خود را عوض کنید!

باید بدانید که حتی همه متخصصان زنان و زایمان و نازایی خوب ممکن است راه‌حلهای یکسانی در مورد نحوه درمان و مراقبت‌های پزشکی شما ارائه ندهند؛ بنابراین بهتر است دیدگاه متخصصان زنان و زایمان و نازایی خوب دیگری هم بدانبد.

اگر در مورد یافتن بهترین فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی(یا بهترین متخصص زنان و زایمان و نازایی یا فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی عالی یا متخصص زنان و زایمان و نازایی خوب) سوال بیشتری دارید و یا تردید دارید که آیا بهترین دکتر زنان و زایمان و نازایی را پیدا کرده‌اید یا خیر دقت کنید که اگر موارد زیر وجود دارند، دکتر زنان و زایمان و نازایی خود را عوض کنید:

 • اگر احساس می‌کنید تعامل و ارتباط خوبی با دکتر زنان و زایمان و نازایی خود ندارید.
 • اگر استایل ارتباطی دکتر زنان و زایمان و نازایی شما با روحیاتتان سازگار نیست.
 • اگر توصیه دکتر زنان و زایمان و نازایی شما این است که مداخله‌ای انجام دهید که خطرناک یا گران است و شما حتی علت این اقدام یا عمل جراحی را نمی‌دانید.
 • اگر در مورد تاریخچه و سوابق قانونی پزشک خود مطمئن نیستید.

نتیجه‌گیری در مورد یافتن بهترین متخصص زنان و زایمان و نازایی

 تماس با متخصص زنان و زایمان خوب اصفهان

به طور کلی، متخصص‌ها و فوق تخصص‌های زنان و زایمان و نازایی خوب زیادی وجود دارند که هر یک استایل و شیوه‌ی مخصوص خود را در درمان یا تعامل با بیماران داند؛ شما باید از میان آنها بهترین متخصص زنان و زایمان و نازایی که با تمام شرایط شما منطبق است انتخاب کنید.

خطرات رانندگی در دوران بارداری

خطرات رانندگی در دوران بارداری

چرا نباید در دوران بارداری رانندگی کرد؟

تحقیقات تعدادی از دانشمندان علم زنان و زايمان در کانادا نشان داده است كه رانندگی در دوران بارداری احتمال تصادف کردن با خودرو بسیار بالا می باشد .

البته، این گفته به این معنا نیست که رانندگی کردن زنان در دوران بارداری به کلی حذف شده و بايد این کار به مردان واگذار شود . در واقع، اين نتايج بدین معناست که زنان باید در طي دوران حاملگی خود بیشتر مراقب بوده و تمام اقدامات احتیاطی لازم را در هنگام رانندگی انجام دهند . همچنين، نتايج اين مطالعات نشان می دهد که خطر تصادف کردن زنان باردار پس از این كه وارد سه ماهه سوم از دوران بارداری خود شدند، به شدت کاهش می یابد .

توصیه های مهم هنگام رانندگی در دوران

بارداری

اگر در دوران بارداری خود به هر دلیلی مجبور به رانندگی هستید باید نکاتی را رعایت کنید :
هیچگاه در هنگام شب رانندگی نکنید . وقتی پشت چراغ قرمز یا در ترافیک گیر کرده اید پاها و زانوهایتان را تکان دهید و بچرخانید . اگر مسیرتان طولانی است هر نیم ساعت یک بار ماشین را نگه دارید، پیاده شوید، ۵ دقیقه راه بروید و حرکات کششی انجام دهید .
اگر فرزند دیگری دارید و او در حال غرغر کردن هنگام رانندگی شماست ، یا سر به سرش نگذارید یا کناری پارک کنید و بعد از حل شدن مشکلتان به رانندگی ادامه دهید .

به هیچ عنوان در ده روز آخر بارداری رانندگی نکنید .

اگر مدام تهوع و سرگیجه دارید رانندگی نکنید . اگر کمردرد ناشی از بارداری دارید، دور رانندگی را خط بکشید.

هنگام رانندگی به سمت جلو متمایل نشوید و کاملا صاف به صندلی تکیه دهید .

رانندگی در بارداری
رانندگی در دوران بارداری

یک خانم باردار به هیچ عنوان نباید از بستن کمربند ایمنی به بهانه بزرگ بودن شکم یا فشار آمدن به جنین خودداری کند . شما چه راننده باشید و چه روی صندلی کنار راننده نشسته باشید باید برای محافظت از جان خود و فرزندتان هنگام ترمزهای ناگهانی و حتی تصادف کمربند ایمنی تان را ببندید.

اگر تصادف کردید ، حتما به پزشک مراجعه کنید، زیرا ممکن است در اثر تکان های شدید حین تصادف، جفت از رحم جدا شده باشد و شما مجبور به زایمان زودرس شوید .

اگر در دوره ی بارداری دچار مشکلاتی از قبیل فشار خون بالا، احتمال زایمان زودرس، دیابت کنترل نشده، کم خونی جدی و یا بارداری پرخطر هستید، نباید پشت فرمان بنشینید.
اگر سابقه سقط جنین دارید، به هیچ عنوان رانندگی نکنید .

یوگا در بارداری ( قسمت دوم )

یوگا در بارداری ( قسمت دوم )

تاثیر یوگا در بارداری

یوگا ورزشی مفید در دوران بارداری محسوب می‌شود. تمرینات یوگا در بارداری باعث افزایش قدرت و استقامت ماهیچه‌های بدن می‌شود. همچنین این ورزش در افزایش انعطاف‌پذیری بدن شما مؤثر است.

به‌طورکلی برای مفید بودن ورزش یوگا در بارداری بهتر است هنگام انجام آن به نکات زیر توجه داشته باشید :

 • از انجام دادن تمام حرکاتی که به دراز کشیدن روی پشت، به مدتی بیش از چند دقیقه نیاز دارد، به ویژه پس از سه ماهۀ اول خودداری کنید .
 • هرگز در وضعیت‌های ایستادن روی سر یا شانه‌ها قرار نگیرید .
 • در سه ماهۀ آخر بارداری تمریناتی که مربوط به حفظ تعادل بدن می‌شود را با احتیاط بیشتری انجام دهید یا حتی بهتر است این حرکات را کنار بگذارید .
 • حرکاتی که باعث کشش زیاد ماهیچه‌های شکم می‌شود مثل خم شدن زیاد به سمت جلو، عقب یا طرفین را نیز کنار بگذارید.
 • در فواصل زمانی مناسب به مقدار کافی آب بنوشید.
 • هنگام شروع تمرینات، بدنتان را گرم کنید و در انتها نیز با سرد کردن، بدن خود را به حالت عادی بازگردانید .
کدام حرکات یوگا در بارداری مناسبند ؟
کدام حرکات یوگا در بارداری مناسبند ؟

کدام حرکات یوگا برای بارداری مناسبند ؟؟؟

اگر برای اولین بار است که یه سراغ این ورزش رفته‌اید ، می‌توانید از مربی خود بخواهید که تکنیک‌هایی مثل تکنیک‌های تنفسی یا پرانایاما ، چرخش آسیاب یا Churning mill pose ، کشش گربه یا Cat stretch pose ، حرکت زن زیبا یا Goddess pose ، چرخش لگن ، اسکات و بالا و پایین بردن ران در حالت خوابیده به پهلو را به شما آموزش بدهد .

از دیگر حرکت‌های مناسب برای دوران بارداری میتوان به حرکات زیر اشاره کرد :

وضعیت پینه‌دوز یا کابلر : کابلر به باز شدن لگن کمک می‌کند. اگر مفاصل ران شما استحکام زیادی ندارند، هنگام نشستن حتماً استخوان نشیمنگاه خود را روی زیرانداز ورزشی یا پتو قرار دهید.

وضعیت چرخش لگن: این وضعیت به کاهش درد کمر کمک می‌کند که در دوران بارداری مشکل شایعی است. با چرخش لگن می‌توانید علاوه بر کنترل دردهای بارداری، ماهیچه‌های شکم خود را نیز تقویت کنید.

حرکت چمباتمه یا اسکات: انجام حرکت اسکات به صورت روزانه برای ریلکسیشن، باز شدن لگن و تقویت ماهیچه‌های بالایی پاها توصیه می‌شود. با بیشتر شدن وزن و پیشرفت بارداری باید از وسیله‌ای مثل تکیه‌گاه‌های مخصوص یوگا در زیر نشیمنگاه خود استفاده کنید. روی تنفس عمیق شکمی و ریلکسیشن تمرکز کنید.

وضعیت درازکشیدن به پهلو: این وضعیت برای استراحت پس از پایان تمرین، وضعیت مناسبی است. با انجام این تمرینمی‌توانید خیلی آرام بدنتان را سرد کنید تا بعد از آن دچار گرفتگی عضلات نشوید.

 

یوگا در بارداری ( قسمت اول )

یوگا در بارداری ( قسمت اول )

با یوگا بارداری راحت تری داشته باشید

اگر یوگا با یک ورزش استقامت قلب و عروق مانند پیاده‌روی همراه شود ، می‌تواند راه ایده‌آلی برای تناسب اندام در دوران بارداری باشد . این ورزش برای داشتن یک بارداری راحت تر مؤثر است ، با آموختن تکنیک‌های مفید یوگا می‌توانید مشکلات بارداری را به حداقل برسانید .

توجه داشته باشید که یوگا هم مانند هر ورزش دیگری، نکات ایمنی مهمی دارد که باید در بارداری مورد توجه قرار گیرد .

برای انجام یوگا بهتر است در کلاس‌های یوگای مخصوص بارداری شرکت کنید . اگر این کلاس‌ها در دسترس شما نبود ، کلاس‌های معمول هم می‌تواند مناسب باشد . فراموش نکنید که مربی را نیز از بارداری خود آگاه کنید .

فواید یوگا دربارداری

از مزایای یوگا می‌توان موارد زیر را نام برد :

 1. با انجام تنفس عمیق و ریلکسیشن ، در آرام شدن جسم و ذهن بسیار سودمند است .
 2. در کاهش حالت تهوع و استفراغ سه ماهۀ اول بارداری مؤثر است .
 3. با تکنیک‌های یوگا می‌توانید هنگام درد و لحظۀ زایمان، آرامش خود را حفظ کنید .
 4. یوگا به شما آموزش می‌دهد که هنگام درد ، به جای منقبض کردن عضلات، بدن خود را ریلکس کنید .
 5. با تقویت ماهیچه‌های لگن، زایمان راحت‌تری خواهید داشت و به بهبود دردهای پس از زایمان نیز کمک می‌کند .
 6. انجام یوگا در دوران بارداری نه تنها به پیشگیری و درمان افسردگی پس از زایمان کمک می‌کند، بلکه به ارتباط بهتر با فرزندتان نیز کمک خواهد کرد .
 7. تمرکز حواس و یوگا جایگزین خوبی برای درمان دارویی افسردگی در دوران زایمان است .

سلامت جسمی تنها مزیت ورزش یوگا نیست . کلاس‌های یوگای دوران بارداری فرصتی عالی برای ملاقات با دیگر مادران باردار و تبادل اطلاعات است. این کار باعث می‌شود حس بهتر و انگیزۀ بیشتری دربارۀ ادامه دادن ورزش داشته باشید .

با یوگا بارداری راحت تری داشته باشید
با یوگا بارداری راحت تری داشته باشید

یوگا در سه ماهه اول بارداری

در طول سه ماهۀ اول بارداری بیشتر تمرین‌های تنفسی و ریلکسیشن را انجام دهید و از تمرین‌های تخصصی یوگا صرف نظر کنید . قبل از شروع ورزش حتماً آب بنوشید. هنگام ورزش نیز با مشورت مربی به نوشیدن آب ادامه دهید و پس از اتمام ورزش نیز دوباره آب بنوشید . اگر احساس ناراحتی یا درد می‌کنید ، نحوۀ ورزش کردن خود را تغییر دهید یا از مربی بخواهید که تمرین دیگری به شما پیشنهاد کند .

یوگا در سه ماهه دوم بارداری

در سه ماهۀ دوم دوران بارداری ، مفاصل بدن نرم‌تر می‌شوند ، پس باید با احتیاط بیشتری پیش بروید . ضمناً افزایش تدریجی قطر شکم ، حفظ تعادل بدن را مشکل‌تر خواهد کرد . یک وضعیت را به مدت طولانی حفظ نکنید و هر حرکت را به آرامی و با دقت انجام دهید تا از آسیب دیدن پیشگیری کنید . عجله نکنید و در انجام حرکات نیز افراط نکنید .

نکته : توجه داشته باشید که از خوابیدن به پشت خودداری کنید ، زیرا این کار مانع خون‌رسانی صحیح به جنین می‌شود .

یوگا در سه ماهه آخر بارداری

در سه ماهۀ آخر بارداری شکم شما بزرگ‌تر از قبل است . پس برای انجام حرکات ایستاده ، پاشنۀ پای خود را به دیوار بچسبانید یا تعادل خود را با تکیه کردن بر یک تکیه‌گاه مناسب مثل صندلی حفظ کنید . این کار باعث می‌شود تا ثبات بیشتری داشته باشید و از آسیب دیدن خود و فرزندتان نیز پیشگیری کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ حرکتی را به مدت طولانی انجام ندهید و تحرک داشته باشید .

با داشتن چه علائمی از ورزش در بارداری دست بکشیم

با داشتن چه علائمی از ورزش در بارداری دست بکشیم

ورزش در دوران بارداری نه تنها برای مادر بلکه برای کودک نیز فواید قلبی- عروقی به همراه دارد . ورزش مادر در دوران بارداری ، اثرات مفیدی روی دستگاه عصبی خودکار قلب جنین دارد .

دستگاه عصبی خودکار فعالیت های غیرارادی بدن مانند ضربان قلب ، فشار خون ، آهنگ تنفس را در اندام های داخلی کنترل می کند .

اما نکاتی هست که باید هنگام ورزش کردن به آنها توجه کنید در این مقاله سعی میشود به آنها بپردازیم .

از ورزش کردن دوری کنید ، اگر این علائم را مشاهده کردید :

 • درد قفسه سینه، زانو، پا و شکم
 • احساس سرگیجه
 • نفس تنگی
 • خونریزی واژن
 • حواس پرتی
 • سختی در راه رفتن

از حرکات نوزاد آگاه باشید ؛ اگر احساس کردید که حرکت نمی کنند به خود استراحت بدهید .

به یاد داشته باشید کودک در هنگام ورزش بی حرکت می ماند، اما اگر شرایط طبیعی نبود با پزشک خود مشورت کنید.

توصیه ای کلی و مهم برای ورزش در دوران بارداری مخصوص مادرانی که پیش از حاملگی ورزش می کردند ، اگر خیلی فعال بوده اید باید میزان آن را کاهش دهید ، بهتر است در شرایط هوایی گرم و مرطوب ورزش نکنید و بیش از ۴۵ دقیقه نیز ورزش نکنید .

در استخری که دمای آن بالای ۳۲ درجه سانتی گراد است شنا نکنید، دمای معمولی استخر ۳۰ درجه است .

در هفته ۱۶ بارداری از ورزش های که نیاز به دراز کشیدن و یا ایستادن طولانی مدت دارند، اجتناب کنید هر دو مانع رسیدن خون به جنین می شوند .

از چه حرکاتی هنگام ورزش در بارداری باید اجتناب کنیم ؟

در دوران بارداری هورمون ریلاکسین ، بافت های سختی که استخوان ها را به هم وصل می کنند ( رباط ) را نرم و منعطف می کند ، این هورمون همچنین مفصل لگن را شل می کند تا برای زایمان نوزاد آماده شود ، بنابراین حتی اگر بدن خیلی منعطفی داشته باشید در دوران بارداری بیشتر مستعد دررفتگی مفاصل و یا سایر آسیب ها خواهید بود .
به خاطر این که مفاصل در دوران بارداری سست تر می شود بهتر است هیچ فعالیتی که موجب لیز خوردن یا افتادنتان شود را انجام ندهید .

فعالیت های بدنی نامناسب در دوران بارداری کدامند ؟
فعالیت های بدنی نامناسب در دوران بارداری کدامند ؟

کدام ورزش در دوران بارداری توصیه نمی شود؟

ورزش هایی که ممکن است موجب سقوط شوند، مانند اسب سواری، اسکی، ژیمناستیک، اسکیت، باید اجتناب شوند ؛ غواصی نیز در دوران بارداری ناامن است.

ورزشهای توپی از قبیل، فوتبال، راگبی، تنیس و اسکواش، نیز خطرناک است، زیرا ممکن است به شکم ضربه وارد کند.

بعضی از پزشکان و ماماها توصیه می کنند، پس از سه ماهه دوم، دوچرخه سواری در جاده ها را کنار بگذارند.

ورزش هایی که خطر از دست دادن تعادل را دارند همانند اسب سواری ، اسکی و کوهنوردی ریسک بالایی برای آسیب به ناحیه شکمی دارند ، ورزش های تماسی همانند فوتبال ، بسکتبال و ورزش های راکتی می توانند برای بازو و زانوهایتان سنگین باشد و بهتر است از این ورزش ها در دوران بارداری اجتناب کنید و به توصیه هایی برای ورزش در دوران بارداری گوش فرا دهید .

 

امن ترین ورزش در بارداری کدام است؟

امن ترین ورزش در بارداری کدام است؟

مناسب ترین ورزش در بارداری  چیست ؟ 

اکثر ورزش هایی را که قبلا انجام می داده اید می تواند به عنوان ورزش در بارداری به شکل ایمن ادامه یابد ، با این حال پیش از انجام آن برای اطمینان با پزشک متخصص زنان زایمان ، خود صحبت کنید.
ورزش های هوازی همانند شنا ، پیاده روی سریع و کلاس های شنای گروهی در دوران بارداری ایده آل هستند ، همچنین می توانید سایر ورزش های تقویت کننده عضلات همانند یوگای بارداری و پیلاتس  را انجام دهید .

مطمئن شوید که مربی ورزشی تان مهارت و تجربه لازم برای آموزش ورزش در بارداری را دارد.
نیازی نیست که محاسبه کنید چقدر ورزش می کنید ، مرتبا تا محیط کار پیاده روی کنید، به جای آسانسور از پله ها استفاده کنید و باغبانی و کار منزل انجام دهید، سعی کنید در بیشتر روزهای هفته حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشید .

امن ترین ورزش در بارداری
امن ترین ورزش در بارداری

اگر قبلا هرگز ورزش نکرده باشید ، چه اقدامات احتیاطی باید انجام شود ؟

اکثر زنان که هرگز ورزش نکرده اند ، تمایل دارند تا سه ماهه دوم صبر کنند ، زمانی که بیماری صبح و خستگی بهبود یافته است اما خوب است قبل از آن به آرامی شروع به ورزش کنید ،اگر مشکلی خاص با بارداری نداشته باشد ؛ تمرینات کم خطر مانند راه رفتن و شنا کردن را انجام دهید و در کل قبل از انجام هر نوع ورزش ، با پزشک خود مشورت کنید .

در حین ورزش در دوران بارداری چه لباسی بپوشم؟

لباس های رنگ روشنی بپوشید که در آوردن آن ها آسان باشد ، سعی کنید در زمان ورزش دمای بدنتان بیش از حد بالا نرود ، خصوصا در ۳ ماهه اول بارداری.

سعی کنید لباس زیر مخصوص بارداریتان راحت و آزاد و مناسب باشد ، اگر از لباس زیر استاندارد ورزشی استفاده کنید در هنگام ورزش کردن راحت خواهید بود .
کفش ورزشی که کاملا متناسب پاهایتان است بپوشید تا از رباط و تاندون هایتان محافظت کند ، اگر به خاطر ورم کمی که پاهایتان دارد سایز کفش تان تغییر کرده کفش راحت تری پیدا کرده و عوض کنید .

 

فعالیت های بدنی مناسب در دوران بارداری

فعالیت های بدنی مناسب در دوران بارداری

فعالیت های بدنی در دوران بارداری و نکاتی که باید به آنها توجه کنید

بیشتر مادران خصوصا مادرانی که برای اولین بار باردار می شوند در مورد فعالیت های بدنی دوران بارداری سوال های زیادی دارند . برای اکثر مادرها تمرین در دوران بارداری کمترین خطر را برای مادر و جنین دارد . در واقع تمرین ورزشی و فعالیت بدنی مناسب برای سلامتی مادر و جنین در طی نه ماه بارداری بسیار حائز اهمیت است .

با این حال در بعضی از بارداری ها با ریسک بالا بهتر است که ورزش اجتناب شود و برای تصمیم گیری در این رابطه بهتر است به پزشک متخصص مراجعه شود .

تمرینات ورزشی و فعالیت های بدنی با شدت کم که برای دوران بارداری مناسب هستند شامل :

 1.  پیاده روی
 2. شنا
 3. دوچرخه ثابت
 4. پیاده روی سریع یا دویدن
 5. یوگا
 6. پیلاتس
 7. ایروبیک با شدت کم
 8. تمرینات قدرتی با شدت متوسط
 9. حرکات موزون

متخصصین زنان و زایمان پیشنهاد می کنند که مادران می توانند آمادگی جسمانی خود را در دوران بارداری حفظ یا تا حدودی افزایش داده ، در صورتی که علائم بارداری به آنها این اجازه را بدهد .

فواید انجام تمرینات ورزشی و فعالیت بدنی در دوران بارداری :

 • کاهش خطر زایمان زودرس
 • کاهش خطر پره اکلامپسی (اختلالی که با فشارخون بالا و دفع پروتئین اضافی در ادرار دیده می شود).
 • کاهش خطر در زایمان جنین با وزن بالا
 • کاهش خطر افسردگی پس از زایمان
 • کاهش خطر دیابت دوران بارداری
 • کاهش احتمال نیاز به سزارین
فعالیت بدنی مناسب برای دوران بارداری
فعالیت بدنی مناسب برای دوران بارداری

فواید ورزش در دوران بارداری :

شما ممکن است بخواهید در طول بارداری فقط استراحت مطلق کنید اما حقیقت این است که ورزش در دوران بارداری می تواند فواید بسیاری هم برای شما و هم جنینتان شما داشته باشد .

• ورزش منظم در طول بارداری می تواند خلق و خوی شما را را بهبود بخشد و سطح انرژیتان را افزایش دهد .
• همچنین می تواند از درد جلوگیری کند و دیگر ناراحتی های مرتبط با درد کمر در دوران بارداری کمک کند .
• ورزش مناسب در دوران بارداری به بهبود قدرت عضلانی و استقامت کمک میکند .
• زنان در دوران بارداری تحت تاثیر اختلالات خواب هستند که با ورزش منظم این وضعیت را می توانند تسکین دهند .
• ورزش در دوران بارداری از افزایش وزن اضافی جلوگیری میکند و خطر ابتلا به دیابت را در دوران باردرای کاهش میدهد .
• برخی از کارشناسان بر این باورند که ورزش می تواند فشار خون بالا ناشی از حاملگی را کاهش دهد و بدن را برای زایمان و وضع حمل آماده کند .

ورزش در دوران بارداری نه تنها برای مادر بلکه برای نوزاد نیز سودمند است .

مطالعات نشان داده اند مادرانی که در کل دوران بارداری و به طور منظم ورزش کرده اند ورزش تاثیر مثبتی بر تناسب اندام، ترکیب بدن و همچنین تکوین سیستم عصبی جنین داشته است . همچنین دیده شده که این نوزادان در زمان تولد تا ۵ سالگی داری مقدار کمی توده چربی هستند .

در چه مواردی اصلا ورزش نکنید ؟؟؟

در شرایط زیر نباید ورزش کنید :

اگر سابقه خونریزی و سقط جنین داشته اید و یا با کمبود آهن مواجه هستید یا جنین شما کوچک و ضعیف باشد بهتر است فعالیت بدنی نداشته باشید .

اگر فشار خون بالایی که با دارو درمان نشده است و یا مبتلا به بیماری قلبی ، ریوی و دیابت هستید باید از انجام فعالیت های ورزش در بارداری دوری کنید .

همچنین اگر دچار اضافه وزن زیاد در طول دوران بارداری هستید و یا حتی کمبود وزن در طول بارداری دارید و یا دوقلو باردارید از ورزش کردن بپرهیزید .

از دیگر مواردی که ورزش کردن در بارداری را منع میکند عبارتند از داشتن مشکل زانو یا عضله ای ، ضعف گردن رحم و یا اگر شما در دوران بارداری فعلی احتمال زایمان زودرس یا سقط جنین هستید . 

 

پیش از بارداری این کارها را انجام دهید !

پیش از بارداری این کارها را انجام دهید !

نکاتی که پیش از بارداری باید به آن ها توجه کنید :

برای داشتن یک دوره بارداری سالم و داشتن فرزندی سالم ، مسایل مهمی وجود دارند که پیش از بارداری باید به آنها توجه کنید. این نکات عبارتند از :

۱٫  چک آپ کنید . 

چک آپ، تاریخچه بیماری های خانوادگی و بیماری های خود شما، سلامت کنونی شما و داروهایی که هم اکنون استفاده می کنید را بررسی می کند. مصرف برخی از داروها در دوران بارداری بسیار خطرناک است و برخی از آنها باید پیش از بارداری عوض شوند زیرا ممکن است در بدن مادر رسوب کنند و مضر هستند.

۲٫ اسید فولیک مصرف کنید . 

خوردن اسید فولیک بسیار ضروری است. با مصرف حداقل ۴۰۰ میکروگرم اسید فولیک در طول روز برای حداقل یک ماه پیش از بارداری و سه ماه نخست بارداری، می توانید ۵۰ تا ۷۰ درصد از احتمال داشتن نوزادی با نقص لوله عصبی همچون اسپینا بیفیدا جلوگیری کنید. استفاده از اسید فولیک همچنین می تواند از دیگر ناهنجاری های تولد نیز جلوگیری کند.

۳٫ یخچال خود را از مواد غذایی سالم پر کنید .

مسلما پیش از بارداری، شما هنوز به جای دو نفر غذا نمی خورید اما باید  تغذیه خود را درست کنید. باید سعی کنید از مواد مغذی و سالم تغذیه کنید تا بارداری سالم تری داشته باشید.

سعی کنید هر روز حداقل ۲ لیوان آب میوه و ۲٫۵ لیوان آب سبزیجات مصرف کنید. خوراکی ها و غذاهایی که کلسیم زیاد دارند همچون شیر، ماست و آب پرتقال مملو از کلسیم مصرف کنید. از منابع مختلف پروتئین همچون آجیل، حبوبات، انواع فراورده های سویا، مرغ و گوشت تغذیه کنید .

بیشتر بخوانید : تغذیه در بارداری

۴٫ وزن خود را کنترل کنید .

هنگامی که وزن متعادلی داشته باشید، بارداری آسان تری نیز خواهید داشت. کم یا زیاد بودن نسبت قد به وزن می تواند منجر به مشکلاتی برای باردار شدن بشود. داشتن نسبت زیر ۲۰ یا بیش از ۲۴ وزن به قد می تواند روی باروری تاثیر منفی داشته باشد.

۵٫ حواستان به مصرف ماهی باشد . 

اگر از طرفداران ماهی هستید باید حواستان به تغذیه خود باشد. با اینکه ماهی منبع اسیدهای چرب اومگا ۳ (که برای رشد مغز و بینایی کودک شما بسیار مهم است) و همچنین پروتئین، ویتامین D و دیگر مواد مغذی است، اما با این حال حاوی جیوه نیز هست که می تواند خطرناک باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، زنان باردار باید به طور متوسط ماهی مصرف کنند و بهترین تغذیه نیز ممانعت از خوردن ماهی هایی است که جیوه زیاد دارند. سازمان دارویی و غذایی جهانی توصیه می کند، زنانی که قصد باردار شدن دارند از خوردن گوشت ماهی هایی همچون کوسه، اره ماهی و شاه ماهی خالدار خودداری کنند و بیشتر از ۱۷۰ گرم تن ماهی در طول هفته مصرف نکنند. بهتر است از مصرف ماهی های رودخانه ای که خودتان صید کرده اید نیز خودداری کنید مگر اینکه مطمئن باشید آلوده نیستند.

سازمان دارویی و غذایی جهانی توصیه می کند، زنان باردار در طول هفته حدود ۳۴۰ گرم ماهی مصرف کنند.

۶٫ برنامه ورزشی برای خود تعیین و آن را دنبال کنید .

هم اکنون یک برنامه ورزشی برای تناسب اندام خود تعیین کنید و بر اساس آن پیش بروید. به این ترتیب می توانید بارداری سالم تری داشته باشید. ورزش کردن تاحدی که کمی هم عرق کنید می تواند در فرونشاندن استرس های پیش از بارداری نیز مفید باشد.

تمرینات ورزشی سالم شامل ۳۰ دقیقه ورزش ملایم همچون پیاده روی، دوچرخه سواری یا ورزش های کاهش وزن در بیشتر روزهای هفته است.

۷٫ پیش دندانپزشک بروید .

هنگامی که می خواهید خود را برای باردای آماده کنید حتما باید به سلامت دهان خود نیز رسیدگی کنید. تغییرات هورمونی در طول بارداری می تواند منجر به بیماریهای لثه شود. در دوران بارداری میزان استروژن و پروژسترون افزایش می یابد و همین مساله باعث می شود لثه در مقابله با باکتری ها رفتاری متفاوت نشان دهد و منجر به تورم لثه ها شود. این تورم باعث می شود هرباری که دندان های خود را مسواک می زنید یا نخ دندان می کشید، لثه ها خونریزی کنند.

خانم هایی که پیش از باردار شدن همه مشکلات لثه و دندان های خود را برطرف می کنند، در دوران بارداری مشکلات کمتری در این رابطه خواهند دشت. حتما پیش از باردار شدن دندانپزشکی بروید و دندان های خراب خود را درست کنید.

۸٫ کمتر کافئین مصرف کنید . 

با اینکه هنوز اتفاق نظری در مورد مصرف کافئین در دوران بارداری بین کارشناسان وجود ندارد، اما بیشتر آنها اعتقاد دارند زنان باردار و افرادی که تصمیم به باردار شدن دارند، باید مصرف این خوراکی را به حداقل برسانند.

برخی از یافته های علمی نشان داده اند، میان مصرف کافئین و کاهش باروری رابطه مستقیم وجود دارد. مصرف زیاد کافئین می تواند در مواردی به سقط جنین منجر شود.

۹٫ خوب به تصمیم خود فکر کنید . 

بچه دار شدن یکی از تعهدات زندگی است. پیش از تصمیم گیری برای بچه دار شدن، ببینید آیا برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی کافی دارید. برای اطمینان از این آمادگی به سوال های زیر فکر کنید:

 • آیا می دانید که چگونه باید مسئولیت های بچه داری خود را به خوبی انجام دهید و بین کار و خانواده خود تعادل برقرار کنید؟
 • آیا آمادگی لازم برای نگهداری از فرزندی که مشکل خاصی دارد را دارید؟
 • آیا شما و همسرتان هر دو به بچه دار شدن تمایل دارید؟

۱۰٫ کنار گذاشتن روش های پیشگیری . 

اکنون می توانید با روش های پیشگیری از بارداری خداحافظی کنید. افرادی که از قرص های ضد بارداری استفاده می کنند باید پیش از بارداری مواردی را در نظر داشته باشند. پیش از کنار گذاشتن این قرص ها، باید دوره خود را تمام کنید تا پریود شما دچار بی نظمی و اشکال نشود. شاید چند ماه طول بکشد تا دوره پریود شما دوباره به حالت نرمال بازگردد اما بیشتر خانم ها از همان ماه اولی که قرص ها را کنار می گذارند، بارور هستند.

برخی از کارشناسان معتقد هستند، بهتر است پس از قطع مصرف قرص های ضدبارداری از روش های طبیعی همچون کاندوم استفاده کنید تا دوباره پریود شما به حالت نرمال برگردد. منتظر ماندن برای داشتن پریود نرمال به شما کمک می کند تا زمان دقیقی داشته باشید و بتوانید به راحتی برای انجام آزمایش های مورد نظر خود در سه ماهه نخست بارداری، برنامه ریزی کنید .