تفاوت درد های واقعی و کاذب زایمان

تفاوت درد های واقعی و کاذب زایمان

بروز درد یکی از علائم زایمان است . خروج ترشح مخاطی آغشته به خون و خیس شدن ناگهانی نیز از دیگر علائمی است که با مشاهده آنها باید به بیمارستان مراجعه شود .
در حالت طبیعی بهترین زمان مراجعه به بیمارستان زمانی است که درد های کاذب به واقعی تبدیل می شود ولی چون ممکن است تفکیک این درد ها از یکدیگر مشکل باشد بهتر است با شروع درد در صورتی که با استراحت بهتر نشد ضمن تماس با ماما یا پزشک معالج پس از استحمام و همراه داشتن وسایل مورد نیاز به بیمارستانی که از قبل در نظر گرفته شده مراجعه شود.
اگر سابقه جراحی روی رحم وجود دارد باید با شروع علائم زایمانی فورا به بیمارستلن مراجعه شود.
درد های زایمانی همان انقباضات رحم است که ابتدا موجب باز و نرم شدن دهانه رحم و سپس پایین راندن و خروج جنین از کانال زایمان می شود. این فرایند در 3 مرحله زایمان انجام می شود . مرحله اول زایمان از شروع درد های واقعی زایمان تا باز شدن کامل دهانه رحم است. مرحله دوم از زمان باز شدن کامل دهانه رحم تا خروج کامل نوزاد است. در مرحله سوم جفت و پرده ها به طور کامل از رحم خارج می شود.
در مرحله اول ، انقباض های رحم منظم شده و بتدریج فاصله بین انقباض ها کم و شدت هر انقباض بیشتر می شود. این حالت باعث می شود که دهانه رحم بتدریج نرم و باز شود. دهانه رحم باید 10 سانتی متر باز شود تا سر جنین بتواند از ان عبور کند . معمولا بستری در بیمارستان زمانی صورت می گیرد که دهانه رحم حداقل 4 سانتی متر باز شده باشد.
بنابراین هنگام مراجعه به بیمارستان پس از معاینه پزشک یا ماما زن باردار ممکن است در یکی از شرایط زیر قرار داشته باشد :
الف ) دهانه رحم هنوز 4 سانتی متر باز نشده است : در این صورت پزشک یا ماما ممکن است با اطمینان از خوب بودن وضعیت زن باردار و جنین از طریق کنترل علائم حیاتی و شنیدن صدای قلب جنین اجازه دهند وی به منزل باز گردد و یا در محوطه بیمارستان قدم بزند ( ترجیحا زن باردار در این موقعیت باید در محلی باشد که امکان مراقبت توئسط پزشک یا ماما فراهم باشد. ) اگر زن باردار به خانه برگشت باید با تشدید درد ها و یا وقوع علائم خونریزی و آبریزش سریعا به بیمارستان مراجعه کند . بهتر است در این زمان از خوردن غذا های جامد و پر حجم اجتناب شود.
ب) دهانه رحم 4 سانتی متر یا بیشتر باز شده است : در این حالت زن باردار بستری می شود ، در زمان پذیرش کارهای زیر انجام می شود :
تشکیل پرونده و بستری در اتاق درد یا زایمان
تعویض لباس و پوشیدن لباس تمیز ( بر اساس مقررات بیمارستان )
گرفتن شرح حال ، سابقه بیمار ، کنترل علائم حیاتی
انجام آزمایش های مورد نیاز
شنیدن صدای قلب جنین و کنترل حرکات جنین
معاینه داخلی
گرفتن رگ و تزریق سرم در صورت نیاز
پس از بستری شدن در اتاق درد یا لیبر ، در فواصل زمانی مشخص علائم حیاتی ( فشار خون ، نبض ، تنفس ، درجه حرارت ) بایستی اندازه گیری و صدای قلب جنین شنیده شود. معاینه داخلی به منظور بررسی پیشرفت زایمان نیز انجام می شود. به زن باردار در این مرحله توصیه می شود هر 2 ساعت یکبار مثانه خود را تخلیه کند.
توصیه
در صورت خونریزی آبریزش یا پارگی کیسه آب و یا احساس دفع ، وبه عامل زایمان اطلاع داده شود.
در این زمان باردار می تواند یرای احساس راحتی به دلخواه در هر یک از وضعیت های مناسب زیر قرار بگیرد :
او می تواند به حالت چمباتمه بنشیند ، یا به حالت چهار زانو ولی بدن را به سمت جلو بکشد. در حالت ایستاده یک پا را بر روی پله یا بلندی به صورت خمیده قرار دهد ، در حالت خوابیده به پهلو پای روئئ از زانو خم شده و روی پای زیرین با حمایت یک بالش قرار دهد ، در حالت چهار دست و پا سنگینی بدن را به طرف باسن منتقل کند.
به تدریج با باز و نرم شدن دهانه رحم ، سر جنین داخل کانال زایمانی پایین آمده و به طرف دهانه مهبل حرکت می کند . به طور طبیعی جنین با سر وارد کانال زایمان می شود در این زمان باید در حالتی قرار بگیرد که فشار کمتری به مهره های آخر کمر وارد شود. بنابراین وضعیت هایی مانند خوابیده به پهلو ، سجده ، چهار دست و پا ، چمباتمه توصیه می شود. به طور کلی تغییر مکرر وضعیت موجب کاهش خستگی ، بهبود گردش خون و پیشرفت زایمان می شود.
چنانچه حین زایمان نیاز به انجام مانور ها یا قرار گرفتن در وضعیت خاص باشد عامل زایمان زن باردار را راهنمایی می کند در این زمان صدای قلب جنین نیز کنترل می شود . با پایین آمدن سر جنین و نزدیک شدن ان به محل خروج از کانال زایمان ، زن باردار احساس سوزش ، زور زدن یا دفع مدفوع پیدا می کند . او باید آرام باشد و به راهنمایی های عامل زایمان گوش کند ، باید همانگونه که در کلاس ها یا فیلم آموزشی یاد گرفته است نفس بکشد و به مئوقع زور بزند ، عامل زایمان یه وی یاداوری می کند چه موقع زور بزند و چگونه نفس بکشد با شروع انقباض بایستی دم عمیق کشیده و باز دم را همزمان با جمع کردن عضلات شکم با هدف خروج جنین به بیرون خالی کند این حالت باعث می شود سر جنین به آرامی خارج شود مجرای خروج جنین انحنای مناسبی دارد و بدن جنین به طور طبیعی در هنگام خروج با شکل آن منطبق می شود در این مرحله لازم است که زن باردار به طور فعال در زایمان خود شرکت کند و با عامل زایمان همکاری نماید. استفاده از مهارت های تنفسی و شل کردن عضلات کمک می کند مدت زمان زایمان کاهش یابد. پس از خروج سر با انقباض بعدی شانه ها خارج می شود سایر قسمت های بدن نوزاد خود به خود لیز می خورد و خارج می شود بعد از کار مهم بایستی به زانو گفت مبارک باشد.

درد های کاذب

درد های واقعی

فاصله انقباض های رحم ( درد ها ) نا منظم است

فاصله انقباض های رحم ( درد ها ) منظم است

فاصله بین انقباض ها ( درد ها ) کم نمی شود.

فاصله بین انقباض ها ( درد ها ) کم می شود

درد بیشتر در پایین شکم است

درد در ناحیه کمر و شکم است

شدت انقباض ها ( درد ها ) تغییر نمی کند

شدت انقباض ها ( درد ها ) بیشتر می شود

روش های کاهش درد زایمان ( بدون دارو )

روش های کاهش درد زایمان ( بدون دارو )

روش هایی که بدون استفاده از داروی بی حسی و با استفاده از مهارت زن موجب می شود که وی بتواند زایمان خود را آگاهانه هدایت کند. در این حالت زن باردار قادر است که احساس درد زایمان را به حد اقل برساند . این روش ها عبارتند از :
1-تمرین کششی ، تن آرامی ، مهارت های تنفسی : با تمرینات کششی می توان از بروز عوارضی مانند : درد مفاصل ، کمر درد ، مشکلات در سیستم گوارشی ، ادراری ، شل شدن عضلات کف لگن و … جلوگیری کرد .
این تمرینات نه تنها باعث توانایی ذهن می شود بلکه به همراه تن آرامی و مهارت های تنفسی موجب برقراری هماهنگی قوای جسمی ، ذهنی و  روانی می گردد . مهارت ها در کلاس آمادکی برای زایمان به طور عملی آموزش داده می شود.
2-قرار گرفتن در وضعیت های مختلف در زمان درد : تغییر وضعیت موجب رفع خستگی ، راحتی بیشتر و گردش خون بهتر می شود . زن باردار می تواند به دلخواه خود ، هر حالتی که راحت تر است ( مانند نشسته ، ایستاده ، خوابیده ، دراز کشیده و یا راه رفتن ) را انتخاب کند . آزادی در انتخاب وضعیت موجب می شود تا توانایی وی برای تحمل درد زایمان افزایش یابد و احساس رضایت و خشنودی کند.
فشار مخالف: در این فشار مداوم و قوی با مشت ، پاشنه دست و یا شئ سخت بر پایین کمر وارد می شود . این فشار کمک می کند تا احساس فشار داخلی و درد در پایین کمر راحت تر تحمل شود. سایر مناطقی که فشار روی آنها می تواند اثر آرام بخشی زیادی داشته باشد شامل : لگن ، ران ها ، پاها ، شانه ها و دست ها می باشد. این فشار در مرحله اول شروع درد زایمان اثر تسکین بخش دارد.
این روش با کمک ” همراه ” انجام می شود .
4-تمرکز ، تجسم خلاق و انحراف فکر :زن باردار با متمرکز کردن حواس و فکر خود به شرایطی غیر از شرایط زایمانی مانند دعا کردن ، نگاه کردن به یک عکس ، به یاد اوردن خاطرات خوب ، راه رفتن ، تماشای تلویزیون ، شنیدن ، لمس کردن ، انجام صحیح تمرین های تنفسی می تواند به کاهش درد کمک کند . در واقع این روش پرورش دادن تخیل ، تجسم و مثبت گرایی در ذهن است. وی از این طریق می تواند در حین انقباضات رحمی به یک تمرکز درونی برسد ، در نتیجه احساس درد را از طریق انحراف فکر و تمرکز به حد اقل برساند.
5-آوا یا موسیقی : شنیدن موسیقی دلخواه یا آوای قران می تواند در هنگام انقباض و درد شرایط مطلوبی برای وی ایجاد کند . این روش موجب تن آرامی و کاهش احساس درد می گردد.
6-هیپنوتیزم: این روش به صورت ایجاد تغییرات موقت مغزی همراه بی هوشی می باشد که موجب افزایش قدرت تلقین می شود . هیپنوتیزم باعث آرامش جسمی و فکری ، افزایش تمرکز و و حتی ایجاد توانایی در کنترل فشار خون ، ضربان قلب و همچنین کاهش درد می شود. این روش به دانش و مهارت عامل زایمان نیاز دارد.
7-گرمای سطحی: در این روش اشیای گرمی مانندبطری آب گرم ، حوله مرطوب و گرم را بر روی قسمت تحتانی بدن ( شکم ، کشاله ران ، میانودوراه و کمر ) قرار می دهند . گرما باعث افزایش جریان خون ، کاهش درد و خستگی می شود. ژل های گرم کننده ، کشیدن پتو بر روی تمام بدن و دوش گرفتن با آب گرم نیز کمک کننده است.
8-سرمای سطحی : در این روش استفاده از کیسه اب یخ ، تکه های یخ و حوله خیس شده با اب سرد بر روی کمر ، میاندوراه و مقعد توصیه می شود به خصوص اگر زن باردار احستس گرما می کند استفاده از لباس های خنک می تواند باعث راحت تر شدن وی گردد. سرما از طریق کم کردن درجه حرارت عضله و کاهش گرفتگی آن باعث کاهش درد می شود.
9-آب درمانی و استفاده از وان زایمان: این روش برای شل شدن عضلات ، کاهش اضطراب و درد و تحریک زایمان مفید است ، این روش موجب احساس راحتی و تن آرامی حین انقباضات می شود ، روش های مختلف آب درمانی شامل : استفاده از وان یا دوش آب گرم ، استفاده از دوش دستی برای ریختن آب روی شکم و کمر ، استخر زایمان و جکوزی می باشد.
زایمان در آب یکی از روش های کاهش درد در زایمان می باشد زن باردار می تواند برای کاهش درد زایمان از وان و زایمان در آب استفاده کند در مورد چگونگی انجام زایمان در آب حتما با عامل زایمان مشورت شود.
10-لمس و ماساژ : یکی از راه های آرام کردن و انرژی دادن ، لمس و ماساژ است . نوازش اطمینان بخش و دوستانه قسمت گونه و موها ، در آغوش گرفتن ، ماساژ نواحی دست ، کمر ، باسن و سایر قسمت های بدن توسط همراه می تواند موجب کاهش درد و تسکین زن باردار شود.
11-طب سوزنی : برای کاهش درد با سوزن بر روی نقاط مشخصی از بدن فشار وارد می شود ، این روش به مهارت عامل زایمان نیاز دارد.
12-طب فشاری : در این روش ایجاد فشار عمیق با دست بر روی نقاط مشخصی از بدن موجب کاهش درد می شود. معمولا این فشار با نوک انگشت شصت و سایر انگشتان وارد می شود.نقاط طب فشاری در زایمان فیزیولوژیک شامل : شانه ها ، پایین پشت ، لگن ، قوزک پا ، ناخن های کوچک انگشتان پا و کف پا می باشد که توسط همراه آموزش دیده در هنگام دردهای زایمان استفاده می شود.
13-تحریک الکتریکی عصب از راه پوست ( TENS  ) : در این روش دو جفت بالشتک الکتریکی مخصوص بر روی کمر نصب می شود. این بالشتک ها به دستگاه کوچکی متصل است که در دست زن باردار قرار می گیرد . وظیفه دستگاه تولید امواجی است که موجب کاهش درد در هنگام انقباض می شود. میزان تولید امواج و کنترل آن در اختیار خانم باردار است.
14-اروماتراپی : استفاده از روغن های مخصوص مانند اسطوخدوس ، بابونه ، پونه و مریم گلی برای تقویت سلامت و افزایش آرامش و کاهش اضطراب موثر است . این مواد از طریق بخور یا بو کردن دستمال آغشته به مواد معطر ، ماساژ پشت و کمر به همراه روغن های پایه آغشته به این مواد ، گذاردن پاها در درون آب آغشته به آن و … مصرف می شوند.
تذکر : از انجا که روش های غیر دارویی نیازمند آموزش و کسب مهارت است ، برای انتخاب هر یک از آنها حتما با پزشک یا ماما مشورت شود.
نکته : بسیاری از روش های فوق در کلاس های امادگی برای زایمان و یا از طریق فیلم آموزشی ، آموزش داده می شود و می توان از یک یا چند روش همزمان برای کاهش درد استفاده کرد.
غربالگری در بارداری ( سه ماهه دوم )

غربالگری در بارداری ( سه ماهه دوم )

غربالگری سه ماهه دوم که کوآد مارکر یا کوآد راپل یا به اختصار کوآد نامیده میشود برای غربالگری سندرم داون، تریزومی 18 و نقص لوله عصبی (ONTD) و سندرم SLO انجام می شود.
در این تست 4 ماده آلفافتوپروتئین، استریول آزاد، HCG و Inhibin A در خون مادر اندازه گیری می شوند. این تست معمولاً بین هفته 15 تا 20 بارداری انجام می شود اما بهترین زمان انجام آن هفته 15 تا 18 است.
تست های تشخیصی نمونه برداری از پرزهای جفتی و آمینوسنتز را شامل میشود. نمونه های گرفته شده برای انجام این تست حاوی سلول های جنین است. آزمایشگاه با انجام تست هایی به روی این سلول ها درمی یابد که آیا جنین به اختلالات کروموزومی مبتلا است یا خیر.
اختلالات کروموزومی عوارضی هستند که در آنها تعداد و یا قسمتی از کروموزوم ها افزایش، و در مواردی کاهش می یابد و یا در تعدادی از کروموزوم ها بازآرایی (چینش مجدد) قطعات مشاهده می شود.
اختلالات مزبور می توانند به روی روند تکامل ذهنی یا فیزیکی جنین تأثیر منفی بر جای گذارند.
سندرم داون که به آن تریزومی 21 نیز می گویند شایع ترین اختلال کروموزومی است. افراد مبتلا به این سندرم به جای 46 کروموزوم، 47 کروموزوم دارند و دچار سطوح مختلفی از مشکلات فیزیکی و ذهنی هستند. اختلالات هنگام تولد شامل باز بودن لوله عصبی، اختلالات قلبی و بیماری لب شکری است.
تمامی زنان صرف نظر از سن آنان و سابقه فامیلی و بارداری های قبلی به احتمال 2% تا 3% صاحب فرزندی مبتلا به اختلالات هنگام تولد می شوند.
غربالگری در بارداری ( سه ماهه اول)

غربالگری در بارداری ( سه ماهه اول)

در غربالگری سه ماهه اول بارداری دو نوع اندازه گیری به همراه سن مادر مورد استفاده قرار می گیرد تا ریسک سندرم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 محاسبه شود.
یکی از این اندازه گیری ها با سونوگرافی خاصی انجام می شود که به آن اندازه گیری NT می گویند
و دیگری آزمایش هایی است که روی خون مادر انجام می شود.
اندازه گیری NT به وسیله سونوگرافی خاصی که از ابتدای هفته 11 تا انتهای هفته 13 بارداری قابل انجام است، صورت می پذیرد.
در این نوع سونوگرافی مقدار مایع در پشت گردن جنین که به آن NT می گویند، اندازه گیری می شود. تمام جنین ها در این قسمت دارای مقداری مایع هستند که این مقدار در جنین های مبتلا به سندرم داون تمایل به افزایش دارد.
سونوگرافی NT همچنین زنده بودن جنین را تأیید می کند، سن بارداری را تأیید می کند، بارداری های دوقلو را تشخیص می دهدو آن دسته از اختلالات هنگام تولد را که در این سن بارداری قابل تشخیص هستند بررسی می کند.
در آزمایش خون مادر سطح دو ماده که معمولاً در خون تمامی زنان باردار یافت می شود مورد اندازه گیری قرار می گیرد:
PAPP-A، و بتا HCG آزاد.
در بارداری های توأم با ابتلا جنین به سندرم داون مقدار دو ماده مزبور تمایل به خروج از مقادیر مورد انتظار را نشان می دهد.
اکثر زنان پس از انجام غربالگری نتایجی دریافت می کنند که بر مبنای آن ها نیاز به انجام تست های تشخیصی منتفی است اما به زنانی که ریسک سندرم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 آنان بیش از میزان نرمال باشد، انجام تست های تشخیصی نظیر آمینوسنتز پیشنهاد می شود.

مهمترین علت افسردگی پس از زایمان

بارداري ناخواسته و عوامل ژنتيك مهمترين علت افسردگي پس از زايمان در بانوان ميباشند. دكتر محمدرضا ايراننژاد، عضو كميته علمي نهمين كنگره بينالمللي زنان و مامايي ايران، با بيان اين مطلب گفته: افسردگي پس از زايمان بطور كلي در 10درصد از بانوان و حدود 20 روز تا يك ماه بعد از زايمان علائم خود را… بارداري ناخواسته و عوامل ژنتيك مهمترين علت افسردگي پس از زايمان در بانوان ميباشند. دكتر محمدرضا ايراننژاد، عضو كميته علمي نهمين كنگره بينالمللي زنان و مامايي ايران، با بيان اين مطلب گفته: افسردگي پس از زايمان بطور كلي در 10درصد از بانوان و حدود 20 روز تا يك ماه بعد از زايمان علائم خود را نشان ميدهد و عموما بعلت تغييرات هورموني پس از زايمان، عوامل ژنتيكي، مشكلات عاطفي، اختلافات در روابط زناشويي و ارتباطات خانوادگي و همچنين بارداري ناخواسته ايجاد ميشود. وي از گريه كردن، ناراحتي شديد، هذيانگويي، برهمخوردن تنظيم خواب، كماشتهايي و بيقراري بعنوان مهمترين علايم اين بيماري ياد كرده و افزوده: اين اختلال رفتاري در بانوان و پس از زايمان منجر به عدم اداره صحيح زندگي در فرد شده و در موارد شديد ميتواند به صدمه زدن به خود و حتي اقدام به خودكشي يا فرزندكشي نيز منجر شود. دكتر ايراننژاد در زمينه درمان اين بيماران تصريح كرده: انجام دارودرماني، درمانهاي بيولوژيكي و در نهايت بستري بيمار در مدت زمان 2 الي 3 هفته ميتواند به كاهش علايم بيماري و بهبود فرد كمك كند. وي تغيير نگاه خانواده به بارداري ناخواسته و مثبتانديشي را در ميان زوجهاي جوان در كاهش ايجاد افسردگيها در بانوان بسيار مهم و اثربخش عنوان ميکند.

مصرف قرص ضدبارداری در طولانی مدت و شانس بارداری بعد از ان

مصرف قرص ضدبارداری در طولانی مدت و شانس بارداری بعد از ان

پس از قطع مصرف قرص های ضد بارداری،مدتی زمان زمان لازم است تا هورمونهای بدن به وضعیت طبیعی برگردند و این یعنی ممکن است چند ماه طول بکشد تا قاعدگی تان مرتب شود. پس از قطع مصرف قرص های ضد بارداری ، مدتی زمان زمان لازم است تا هورمونهای بدن به وضعیت طبیعی برگردند و این یعنی ممکن است چند ماه طول بکشد تا قاعدگی تان مرتب شود.

اکثر خانم هائی که از قرص های ضد بارداری ترکیبی استفاده می کرده اند ظرف یک سال بعد از قطع قرص ها باردار می شوند . در واقع ، شانس باردار شدن بعد از قطع قرص ، با کسانی که از این قرص ها استفاده نمی کرده اند برابر و حتی گاهی از آنها بیشتر است.

در یک بررسی دیده شده است خانم هائی که سابقه مصرف طولانی مدت قرص ضد بارداری داشته اند ، سریعتر از آنهائی که اصلا این قرص ها را مصرف نکرده بودند باردار شدند و این مسئله احتمالا به دلیل اثر محافظتی قرص های ضد بارداری در برابر عواملی مانند اندومتریوز ، عفونت های لگنی و حاملگی خارج از رحم است که باعث نازائی یا باردای ناموفق می شوند .

پزشکان توصیه می کنند بعد از اینکه مصرف قرص را قطع کردید ، بهتر است یک تا دو ماه صبر کنید و بعد اقدام به بارداری کنید. هر چند بعضی ازآنها معتقدند از آنجائی که پس از قطع مصرف قرص ، هورمونها در اولین قاعدگی از بدن خارج می شوند ، نیازی به صبر کردن نیست. به هر حال به نظر می رسد اقدام به بارداری ، یک تا دو ماه بعد ، حاملگی سالم تری به دنبال دارد و ضمنا فرصت خواهید داشت اسید فولیک را که مصرف آن باید قبل از باردارشدن آغاز شود شروع کنید.

توجه داشته باشید که چنانچه سه ماه بعد از قطع قرص پریود نشدید یک تست حاملگی بدهید تا مطمئن شوید باردار نیستید و اگر نتیجه تست منفی بود بهتر است به پزشک مراجه کنید تا مطمئن شوید مشکل زمینه ای وجود ندارد زیرا شاید قرص ها باعث مخفی ماندن اختلالاتی مثل کیست تخمدان شده باشند که در طول مصرف ، به دلیل اینکه پریود های نامنظم نداشتید ، متوجه آن نشدید. در این صورت باید ابتدا کیست را درمان و بعد اقدام به بارداری کنید.

ممنوعیت های غذایی در دوران بارداری-بخش دوم

ممنوعیت های غذایی در دوران بارداری-بخش دوم

بخش دوم
تخم مرغ خام یا عسلی :

تخم مرغ کاملا نپخته ( عسلی ) یا خام یا غذا هایی که حاویتخم مرغ نپخته هستند مثل سس مایونز خانگی و بستنی های غیر پاستوریزه نباید دردوران بارداری مصرف شود چرا که ممکن است حاوی باکتری سامونلا باشد که می تواند سبب مسمومیت غذایی شود .

غذا های نپخته یا سرد :
بسیار مهم است که مطمئن شوید غذا ها کاملا پخته اند و سپسمصرف شوند ، غذا های سرد باید مجددا گرم شوند طوری که بخار از آنها خارج شود.

گوشت و مرغ خام :
توکسوپلاسموزیس بیماری نادری است که توسط نوعی انگل که درگوشت خام وجود دارد ایجاد می شود. این می تواند برای جنین مضر باشد و در بسیاری مواقع سبب نا بینایی و مشکلات ذهنی عقب افتادگی در جنین شود. بنابر این زنان باردار باید از خوردن گوشت خام و نپخته پرهیز کنند .

بادام زمینی :
اگر در یک خانواده اعم از مادر ، پدر ، خواهر یا برادرسابقه حساسیت به بادام زمینی دارند یا تاریخچه تب یونجه ، آسم، اگزما یا سایرآلرژی ها را دارند ، برای کاهش خطر استعداد کودک در حال رشد به حساسیت به بادامزمینی بهتر است مادر از مصرف بادام زمینی و محصولات حاوی بادام زمینی در دوران بارداری و شیر دهی پرهیز کند.

شیر غیر پاستوریزه :
مادر باردار باید از خوردن همه ی شیر های غیر پاستوریزه اعماز شیر گاو ، بز وشیر شتر خودداری کند شیر بز هم می تواند عاملی برای افزایش خطرتوکسوپلاسموز باشد.

الکل :
احتیاجی به ذکر این مورد نیست که مادر باردار باید به طورکامل از مصرف الکل در دوران بارداری بپرهیزد مخصوصا در اوایل بارداری .

کافئین :
اگرچه لازم نیست به طور کلی از مواد غذایی حاوی کافئینخودداری کرد اما به زنان باردار توصیه می شود مصرف کافئین در انها بیشتر از 300میلی گرم در روز نباشد و مصرف کافئین به میزان زیاد در روز سبب کاهش وزن نوزاد وگاهی سقط جنین می شود.

ممنوعیت های غذایی در دوران بارداری-بخش اول

ممنوعیت های غذایی در دوران بارداری-بخش اول

بخش اول
زنان باردار میتوانند از خوردن خیلی از غذاها لذت ببرند امابرخی از غذا ها باید در این دوران با احتیاط مصرف شود یا از خوردن آنها پرهیز شود.
جگر و سایر امعائ و احشائ گوسفند و گاو :

اگرچه جگر و مواد تهیه شده از احشائ حیوانات ، دارای آهن وفولات هستند این مواد همچنین حاوی غلظت زیادی از ویتامین A هستند. هر 100 گرم ازاین مواد حاوی 13 هزار تا 40 هزار واحد بین المللی ویتامین A است که بیش از 15 برابرنیاز زن باردار است. مصرف مقدار زیاد ویتامین A برای جنین در حال رشد در 3 ماه ی اولبارداری مضر است.در نتیجه همه ی زنان باردار و زنانی که در حال برنامه ریزیبرای بارداری هستند باید از مصرف این غذا ها یا غذا هایی که حاوی مقادیر زیادیویتامین A هستند مثل جگر ، روغن هایی که از کبد حیوانات تهیه می شود و سایر امعا ئ و احشائ حیواناتپرهیز کنند. البته لازم نیست که از خوردن سایر غذا ها که دارای ویتامین A است خودداری کرد مثل شیر، پنیر ، ماهی چرب ، تخم مرغ و غذا هایی با بتا کاروتن مثل هویج ، میوه های قرمز ونارنجی و سبزیجات برگ سبز.

مغز حیوانات :
از همه انواع مغز های حیوانات در دوران بارداری باید پرهیزشود چرا که این مواد ممکن است حاوی باکتری های مضری چون لیستریا باشد که عامل ابتلا به بیماری لیستریوز است. اگرچه لیستریوز تنها دارای علامتی شبیه بهآنفولانزا در مادر میشود ، این بیماری می تواند به شدت جنین در حال رشد را تحت تاثیر قرار داده و سبب سقط ، مرده زایی ، یا بیماری های شدید در نوزاد متولد شده شود.

نکاتی در مورد شیرخشک نوزادان

نکاتی در مورد شیرخشک نوزادان

آیا می دانید برای انتخاب شیرخشک باید به چه نکاتی توجه کنید ؟
پنج نکته کلیدی که پیش از این در مورد تغذیه نوزاد با شیرخشک نمی دانستید! انتخاب یک شیر خشک مناسب برای کودک از اهمیت زیادی برخوردار است اما پیش از آن باید بدانید که شیرخشک چگونه بر مدفوع کودک تاثیر می گذارد یا میزان تغذیه کافی با شیرخشک چه قدر است. در این مقاله شما را با چند واقعیت جالب و تعجب برانگیز در خصوص تغذیه با شیرخشک آشنا می کنیم. مدفوع نوزادانی که با شیرخشک تغذیه می شوند، متفاوت است محتوای پوشک کودک مستقیما تحت تاثیر ماده غذایی است که مصرف می کند و نه تنها مدفوع کودکانی که با شیرخشک تغذیه می شوند، متفاوت است بلکه ممکن است کمی غیرقابل انتظار هم به نظر برسد خصوصا برای والدینی که تغذیه کودک را از شیرمادر به شیرخشک تغییر می دهند. مثلا اگر در 5 هفتگی شروع به تغذیه با شیرخشک بکنید، مدفوع کودک از نظر بو، بافت، غلظت، مقدار، رنگ و تعداد دفعات تغییر خواهد کرد. این تغییر به علت سازگاری بدن با آنچه می خورد اتفاق می افتد. بافت داخلی دستگاه گوارش بر اساس غذایی که وارد آن می شود، تغییر می کند و از آنجا که شیرخشک با شیرمادر تفاوت دارد، این تغییر ایجاد می شود. بسیاری از والدین گزارش کرده اند که بوی مدفوع کودکانی که شیرخشک مصرف می کنند، قوی تر است و از نظر رنگ تیره تر و از نظر اندازه باریکتر است.

نوزادان شیرخشک و شیرمادر را با یک سرعت هضم نمی کنند آیا فاصله زمانی تغذیه کودکانی که با شیرخشک تغذیه می شوند، بیشتر از کودکانی است که شیر مادر می خورند؟ پاسخ این سوال به بیانی “بله” است. شیر مادر و بیشتر شیرخشک ها شامل پروئئین وی و کازئین هستند. شیر مادر پروتئین وی بیشتر دارد که نسبت به کازئین هضم آسان تری دارد و به همین علت کودک سریعتر آن را هضم می کند. شیرخشک حاوی کازئین است که کودک برای هضم آن به زمان بیشتری نیاز دارد. به خاطر داشته باشید که کودکان با هم تفاوت دارند و هر کدام به میزان خاصی از کالری، شخصیت و الگوهای خواب نیاز دارند. در نتیجه امکان دارد خواب و تغذیه بعضی از کودکانی که شیرخشک مصرف می کنند مشابه کودکانی است که با شیرمادر تغذیه می شوند. تردیدی وجود ندارد که هضم شیرخشک نسبت به شیر مادر طولانی تر است، میزان تغذیه این کودکان کمتر از کودکانی است که با شیرمادر تغذیه می شوند. ممکن است نوزاد به شیرخشک حساسیت داشته باشد بیشتر کودکان شیرخشک را به راحتی و با چند آروغ کوچک هضم می کنند اما بعضی دیگر به پروتئین موجود در شیر گاو واکنش های آلرژیک نشان می دهند.

عدم توانایی هضم پروتئین شیر با عدم توانایی هضم لاکتوز که در اواخر کودکی یا اوایل بزرگسالی پدیدار می شود متفاوت است. برای فهمیدن اینکه آیا هضم به خوبی انجام می شود یا نه، توجه به حرکات روده و مدفوع کودک می تواند مانند یک سرنخ به شما کمک کند. بنابراین اگر فکر می کنید ممکن است کودک به شیرخشک حساسیت داشته باشد، مدفوع او را کنترل کنید. در صورت وجود خون یا بلغم در مدفوع معمولا به این معنی است که روده های کودک متورم شده اند و این تورم می تواند یکی از نشانه های آلرژی باشد. از دیگر نشانه های هشدار دهنده می توان به اسهال، استفراغ، بیقراری در زمان تغذیه یا التهابات پوستی اشاره کرد. ناراحتی و بیقراری مداوم هم می تواند یکی دیگر از نشانه ها باشد. البته همانطور که بسیاری از والدین کودکان مبتلا به کولیک به شما خواهند گفت، گریه همیشه به معنی آلرژی به شیرخشک نیست. کلافگی و بیقراری کودک احتمالا دلیل خاصی دارد و آلرژی می تواند یکی از دلایل آن باشد.

پس بررسی و کنترل آن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر کودک شما به شیرخشک هایی که پایه شیر دارند حساسیت دارد، احتمالا پزشک مصرف شیرسویا را به شما توصیه خواهد کرد و اگر کودک به پروتئین سویا هم حساسیت داشته باشد، ممکن است پزشک مصرف شیرخشک هیدرولیز شده را توصیه کند که پروتئین آن به شکل قابل هضم تری شکسته شده است. میزان تغذیه نوزادان متفاوت است تفاوت در میزان تغذیه کودکان به تفاوت های فردی آنها باز می گردد. بعضی از کودکان در مقایسه با همسالانشان به کالری بیشتری نیاز دارند و مقدار غذایی که برای رشد یک کودک کافی است ممکن است برای دیگری کافی نباشد. علاوه بر این مقدار تغذیه کودک شما در هر وعده متفاوت است. بنابراین اگر کودک در یک وعده 113.3 گرم و در وعده دیگر 170 گرم شیرخشک می خورد، جای هیچ نگرانی وجود ندارد. اما با وجود این تفاوت ها بهتر است از تعدادی قوانین اصلی و پایه پیروی کنید.

به طور کلی کودکانی که هنوز غذای کمکی را شروع نکرده اند باید در شبانه روز حدود 70.87 گرم شیرخشک به ازای هر 453 گرم وزن بدن مصرف کنند. پس اگر وزن کودک 2.7 کیلوگرم باشد باید روزانه در حدود 425.24 و اگر 4.5 کیلوگرم است باید 708.73 گرم شیرخشک مصرف کند. بیشتر شیرخشک ها اساسا تفاوتی ندارند و یکسان هستند حتما شما هم با دیدن انواع مختلف شیرخشک در قفسه فروشگاه ها گیج می شوید. چطور بهترین شیرخشک را انتخاب می کنید؟ بیشتر والدین با شنیدن این واقعیت که همه شیرخشک ها مثل هم تهیه و تولید می شوند، احساس آرامش و آسودگی می کنند. از آنجا که شیرخشک ها تحت نظر سازمان غذا و دارو کنترل و وارد بازار می شوند، می توان از لحاظ غنی بودن آنها به مواد مغذی لازم اطمینان داشت. یکی از موادی که در همه شیرخشک ها وجود ندارد یک اسید چرب به نام DHA است و تحقیقات نشان داده که می تواند باعث پیشرفت فرآیندهای شناختی و بینایی شود. البته این ماده تقریبا در بیشتر شیرخشک ها وجود دارد. بنابراین اگر تمایل دارید می توانید به دنبال تولید کننده هایی باشید که از این ماده در تهیه و تولید شیرخشک استفاده می کنند. به هر حال انواع مختلفی از شیرخشک ها برای موقعیت ها و شرایط خاص وجود دارند.

شیرخشک هایی که برای نوزادان نارس یا کم وزن تهیه و تولید می شوند و برای مثال شامل کالری بیشتری نسبت به انواع ساده و استاندار آن هستند. شیرخشک هایی که برای کودکان مبتلا به رفلاکس تولید می شوند و حاوی برنج یا دیگر غلظت دهنده های افزودنی هستند. همچنین شیرخشک های سویا یا هیدرولیز شده برای نوزادانی که مبتلا به آلرژی یا عدم توانایی هضم پروتئین هستند تولید می شوند. والدینی که مصرف مواد غذایی ارگانیک را ترجیح می دهند می توانند به دنبال شیرخشک هایی باشند که از مواد ارگانیک تهیه و ساخته می شوند. و در نهایت اگر نمی توانید در اینباره تصمیم گیری کنید پزشک کودک بهترین مشاور شما در زمینه انتخاب شیرخشک مناسب کودک است.